Är du är intresserad av att börja träna är du välkommen ner och prova några gånger gratis. Har du frågor kontakta oss på e-post info@barkarbyjjk.se eller ring på telefon 070-6266607.

Nu har vi kommit igång ordentligt in i vårterminen 2018. Vi har ju inte mer någon barnträning och har ändrat träningstiderna. Vi tränar måndagar 19.30-21.00 onsdagar 19.00-20.30 och lördagar jämna veckor 14-17.

Vi vill också påminna om att vi har årsmöte den 12 mars kl 20.15 i dojon.

Robert